ZoologiVälkommen till denna sida som kommer att vara en fördjupning i zoologi som byggs upp av elever vid Falkenbergs gymnasieskola. Den är ämnad för intresserade av ämnet och kommer byggas upp successivt över tid. Den kommer initialt behandla avsnitten:

  • Systematik

  • Cirkulation

  • Matspjälkning

  • Respiration

  • Nervsystemet

  • Sinnen

  • Inre försvar

  • Fortplantning


    Om det finns material eller bilder på sidan som önskas tas bort var vänlig kontakta oss via sidan.