A

Aboral - den motsatta sidan till munnen.
Ambulakralsystemet - hydrauliskt system som används vid resperation, förflyttning och födointag hos tagghudingar.
Amöboid rörelse - Cellers sätt att röra sig med hjälp av utskott som drar den framåt.
Antigen - ämne som framkallar kroppens immunreaktion.
Antikropp - även kallad immunoglobulin och ingår i kroppens specifika försvar. Y-format protein som binder antigen och produceras av
B-celler.
Apné - Andningsstillestånd
Aposematisk färgteckning - Färger som signalerar för predatorer att de bör hålla sig undan.
Asexuell fortplantning - En organisms förmåga att föröka sig utan könlig kontakt.
Association - det att ett intryck, en föreställning för tanken till en annan föreställning
Autotomi - Ett djurs förmåga att släppa en extremitet som på något sätt fastnat.
Axial muskulatur - muskulatur som används för att förflytta sig.


B

B-lymfocyter – Lymfocyter som bildas i benmärgen. Minnesceller och plasmaceller är båda B-lymfocyter. Minnescellerna kommer ihåg ett antigen och känner igen det om det kommer in i kroppen. Plasmacellerna producerar antikroppar mot ett visst antigen.
Blindsäckar - säckar som fungerar som lungor hos tagghudingar
Blinkhinna - ett “tredje ögonlock” som sluter ögat från sidan samtidigt som djuret fortfarande ser.
Bivalvia - Musslor, Ostron och pilgrimsmusslor
Buccalhåla - Den håla hos blötdjur som sitter precis innanför munnen.

C

Chelicerer - del av spindelns mun som används till att injisera gift.
Cilier - hårliknande utskott som hjälper tagghudingar att förflytta sig.
Coelomepitel- Vävnad som täcker en sekundär kroppshåla.
Cytokiner – Ett samlingsnamn för ett stort antal hormoner som bland annat reglerar immunförsvarets funktion.
Cephalopod - Bläckfiskar

D

Deuterostomer - djur där embryots ursprungliga mun utvecklas till djurets anus.
Diafragma - Muskel, också kallad mellangärde som pressar ihop lungorna när bland annat däggdjur andas.
Diffundera - molekylutjämningsprocess i gas eller vätska där koncentrationsnivåer jämnas ut.

E

F

Fagocytos – När en cell omsluter en annan cell eller molekyl och bryter ner den.
Feromoner - Luktämnen som djur skickar ut som singnalfunktioner mellan dem.
Filament - Struktur i bland annat gälar som är mycket tunn
Follikel - ett hålrum i äggstocken där äggcellen kan mogna.
Fotoperioden - Den varierande tiden som det är ljust under en dag.

G

Granulocyter – En sorts vita blodkroppar som oskadliggör smittoämnen genom att omsluta dem.
Gastropoder - Snäckgruppen inom blötdjur

H

Hemolymfan - insekternas blod.
Herbivor - växtätare
Hermafrodit - Tvåkönad individ.

I

Inteferens - Hindra, påverka, inverkan
Intracellulärt - Nedbrytningen sker innuti cellen, sker bland annat hos snäckor och musslor.

J

Jetdrift - En funktion bläckfiskar har för att röra sig framåt snabbt med hjälp av att skjuta ut vatten ur deras sifoner.

K

Karnivor - Köttätare
Kemotaxi – Den process där ämnen som drar till sig granulocyter utsöndras från ett infekterat eller skadat område.
Kloak - Är en kroppsöppning som finns hos bland annat reptiler. Kloaken fungerar som en analöppning men det är även här som befruktning och äggläggning sker.
Knoppning - En form av könlös förökning. En kropsdel bryts av från en organism och bildar en ny individ.
Krävan - del i insekten som befinner sig innan själva magen och är en viktig del i själva matspjälkningen.
Kopulation - menas med parningsakt. Två individer lägger sig på varandra för att enklare komma åt till fortplantning.

L

Lymfocyter – En sorts vita blodkroppar som till stor del har hand om det specifika försvaret. Lymfocyterna reagerar på specifika antigen och reagerar med att antingen producera antikroppar eller omsluta angriparen.

M

Makrofager – Utvecklas från monocyter. Stora celler som oskadliggör smittoämnen genom att omsluta dem. Kan ta sig an mycket stora molekyler som till exempel hela röda blodkroppar och städar upp i vävnaderna från döda celler.
Mantelhåla - Hålrum hos blötdjur där bland annat gälarna finns.
Metamorfos - Omvandlingsfas hos organismer där livscykeln indelas i olika stadier.
Mimikry - Ofarlig art härmar farliga arters utseende för att lura bort predatorer.
Monocyter – En sorts vita blodkroppar som utvecklas till makrofager.
Motoriska nerver - rörelsenerver

N

O

Odontophoren - Stav bestående av brosk och muskler som radulan sitter på.
Olfaktorisk - känskan av lukt
Opsoniner – Ämnen som underlättar för fagocyterande celler att binda till ett infekterat eller skadat område.
Oral - mun
Ovovivipari - Betyder levande födsel, och innebär för det mesta följande: Att embryot får energi från gulesäcken, att äggen kläcks vid födseln.

P

Papulae - är små utbuktningar där där gasutbytet sker genom diffusion
Pedipalper - En del av spindelns mun vissa arter använder dem till att skära upp sitt byte.
Predator - En predator ett annat ord för rovdjur, alltså ett djur som jagar och dödar ett annat djur.
Pronefros - Enkel variant av njure.

Q

R

Radiära - Symmetriskt system av nerver
Radula - Ett tungliknande organ fyllt med tänder som finns hos majoriteten av blötdjuren
Receptor - En del av cellen som binder till en specifik molekyl och skickar
Regeneration - Förmågan att återskapa kroppsdelar/organ.
Rudimentär - tillbakabildad

S

Sekret - klibbig vätska som syntetiseras av körtlar.
Sensoriska nerver - känselnerver
Sexuell förökning - könlig förökning.
Sifon - Ett rör som pumpar in och ut vatten till mantelhålan hos blötdjur.

T

T-lymfocyter– Lymfocyter som bildas i thymus. T-mördarceller och hjälpar-T-celler är båda T-lymfocyter. T-mördarceller oskadliggör smittoämnen genom att omsluta dem. Hjälpar-T-celler bildar hormoner som sätter igång produktionen av både antikroppar och nya lymfocyter.
Talg – Fetthaltigt smörjmedel för huden som utsöndras från talgkörtlar vilka mynnar i hårsäckar och porer. Talgen smörjer och håller huden mjuk samtidigt som den innehåller enzymer som motverkar bakterietillväxt och därmed har en viktig roll i immunförsvaret.
Thymus – Även kallat brässen är en körtel som sitter högt upp i bröstkorgen. Den är viktig för immunförsvaret genom att den mognar T-lymfocyter.
Trocophoralarv - Frisimmande planktonisklarv,

U

V

Ventralt - Buksidan.
Vilometabolism - ämnesomsättning när en organism befinner sig i vila.
Vomeronasalorgan- Variant av luktorgan.
Vävnadstypsantigener – Fragment av proteiner som alla celler har på ytan som immunförsvaret använder som indikatorer för att veta om något är fel.
Veligerlarv - En frisimmande larv som lever på ett pelagiskt vis.

X

Y

Z

Zygot - befruktat ägg

Å

Ä

Ö