Mitt förslag är att vi sätter in författarens namn i texten (ex Andersson 2010) och länkar till denna sida där de kommer i bokstavsordning

A

Agerberg M. (15/8-15) http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article15574.ece (Hämtad 28/2-12)
Ahlberg P, Claesson D, Swahn J-Ö (2012). http://www.ne.se/lang/ormar (Hämtad 2012-02-26)
Allgaier Christoph http://www.uni-tuebingen.de/uni/qvo/pm/pm2007/pm-07-140-en.html (Hämtad 7/3-2012)

B

Benvie, D. (2003). "Zoologi" http://www.zoologi.se/category/sinnen/2/ (Hämtad 2013-10-04)
Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., Sjaastad Ø. V., Toverud, K. C. (1998). ''Människokroppen fysiologi och anatomi'' Liber AB . s.281 - 293
Britton, Adam. http://kingsnake.com/oz/crocs/porosus.htm. Crocodilians: Natural History Conservation: Crocodiles, Caimans, Alligators, Gharials.'.' (Hämtad 2012-02-26)
Bjernerot Lindström http://www.1177.se/Halland/Tema/Kroppen/Fortplantning/Konsorgan-och-fortplantning/ (120314),
http://www.1177.se/Halland/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Matsmaltningsorganen/ (120424)
Borgström http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=252621&originalURI=/matspj%25C3%25A4lkning (120424)

Burgren Warren, French Kathleen, Fernald Russell, Randall David. (1997). Animal Physiology. Eckert. s. 549.
Burnie D. (2001) ”Animal – The definitive visual guide to the world´s wildlife”. Dorling Kindersley Limited, London. S 364-367 + 375

C

Cannon Joseph G. (2000). ''Inflammatory Cytokines in Nonpathological States'' News in Physiological Sciences, Vol. 15, No. 6, 298-303, 2000-12
Claesson D, Werdelin L. (2012). http://www.ne.se/lang/kräldjur (Hämtad 2012-02-26)
Claesson D, Werdelin L (2012) http://www.ne.se/lang/sk%C3%B6ldpaddor (Hämtad 2012-01-31)
Crocodile specialist group (2010). http://iucncsg.org/ph1/modules/Crocodilians/crocfacts-t9.html (Hämtat 2012-02-26)
Creagh C. (1999) ”Bra Böckers Bildlexikon 20” Bra böckers förlag, Italien. S 10-16 + 28

Curator (2010). Reptiles. __http://www.curator.org/legacyvmnh/weboflife/kingdom/p_chordata/ClassReptilia/reptiles.htm__. [2012-05-20]


D

Dawbin, W.H. (1949) http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-Bio02Tuat02-t1-body-d7.html (Hämtad 2012-03-10)

E

ESA (2008). Björndjur de första djur som överlevt i rymden. Pressmeddelande från ESA, (Hämtat: 2012-02-28)

F

Franzén Å, Löfgren A. (2012). http://www.ne.se/lang/tagghudingar (Hämtad 2012-02-09)
Fågelkliniken (2012) http://www.fagelkliniken.se/index.php/reptil/sjukdomar/13-salmonella-och-reptiler (Hämtad 2012-02-08)

G

G.R. Zug. (2012). Britannica Online Encyclopedia - Reptile.
__http://www.britannica.com/EBchecked/topic/498684/reptile/277082/Skull-and-dentition__ [2012-05-20]

H

Hanström, B (1964) “Djurens värld, Band 7; Grod- och kräldjur” s. 234-236
Hanström, B (1965) “Djurens värld, Band 4; Ryggradslösa djur" s. 534-535
Halliday T, Adler K (2002). Firefly Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. Hove: Firefly Books. S. 112, 113, 144, 147, 168, 169.
Haug, Sand, V. Sjaastad, Toverud (2002) "Människans fysik och anatomi"
Haug, Sand, V. Sjaastad, Toverud(2007) "Människans fysik och anatomi"
Hbk33 (2008) __http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison_-_Crocodilia.jpg__ (Hämtad 2012-05-22)
Hjort http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Befruktning/Mannens-inre-konsorgan/ (120314)

I

Illustrerad Vetenskap 11.05.2011, ”Hur kan vissa fiskar vara elektriska?” http://illvet.se/fraga-oss/hur-kan-vissa-fiskar-vara-elektriska

J

JanvrinJeffhttp://dnr.wi.gov/org/gmu/mississippi/pdf%20files/pdf%20files/mussels/Life%20Cycle%20of%20a%20Feshwater%20Mussel.pdf
(Hämtad 7/3-2012)

Jeffdelonge (2004) __http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Couleuvre_collier_62.JPG__ (Hämtad 2012-05-22)
Jonasson M, Svensson T. http://www.naturreportage.se/reportage/grodreportage.htm (1201XX)
Jonsson N. (2012). http://www.ne.se/lang/regeneration (Hämtad 2012-02-17)

K

Karlsson Janne, Molander Bengt-Olov, Wickman Per-olof(2008) Biologi B, Liber. s. 82.
Keta (2007) __http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hawaii_turtle_2.JPG__ (Hämtad 2012-05-22)
King D, Green B (1999). Goannas: The Biology of Varanid Lizards. University of New South Wales Press.S. 43.
Klein W, Structure of the posthepatic septum and its influence on visceral topology in the tegu lizard, Tupinambis merianae. Journal of Morphology.
Knutschie (2006) __http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuatara.jpg__ (Hämtad 2012-05-22)
Kullander S., Fernholm B., http://www.ne.se/fiskar/nutida-fiskar/nervsystem (Hämtad 2012-04-25)

L

Landberg M, Lung ventilation during treadmill locomotion in a terrestrial turle, Terrapene carolina. Journal of Experimental Biology, 2003.
Lundquist A. (2012). http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Liv.html#Sjo (Hämtad 2012-02-01)
Lundquist A. (2012). http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Gifter.html#Spin (Hämtad 2012-02-12)Lundquist A. (2006). http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/Respiration.pdf (Hämtad 2012-04-03)
Lundquist A. (2001). http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Andning.html#Tagghud (Hämtad 2012-04-16)
Lundquist A. (2000). http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Foda2.html#Spindelmat28/3-12
Lundquist A. (2001). http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Andning.html#Spindins 29/2-12
Lundquist A. (2004). http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Andning.html#Krabbor 27/3-12M

Madsen T, Bergström J, Hall R (2012) http://www.ne.se/lang/brygg%C3%B6dlor(Hämtad 2012-02-28)
Marine Education Society of Australasia (2011) http://www.mesa.edu.au/echinoderms/default.asp (Hämtad 2012-04-04)
Michael W King (2012) http://themedicalbiochemistrypage.org/hemoglobin-myoglobin.php#hemoglobin (Hämtad 2012-04-06)
Moen F.E. (2008), "Djurliv i havet: "Nordeuropeisk marin fauna", Norsteds, Indien, s. 504-561

N

Nilsson L. (1985) ''Kroppens försvar''. Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm. s.72
Nordsieck Robert http://www.molluscs.at 28/2-2012


O

Orenstein R, Turtles, Toroises & Terrapins: Survivors in Armor. Firefly Books, 2001.

P

Q

RRomer A. S., Parsons T. S. (1977). The Vertebrate Body. 5th ed. Saunders, Philadelphia. (6th ed. 1985)

S

Silverin B, Silverin B. (2002), "Zoologisk morfologi: Systematik och fylogeni", Studentlitteratur
Silverin B, Silverin B. (2002), "Zoologisk morfologi: Systematik och fylogeni", Studentlitteratur (sida 144)
Smithsonian Zoological Park http://nationalzoo.si.edu/Animals/Invertebrates/Facts/cephalopods/inking.cfm (Hämtad 7/3-2012)
Smithsonian Zoological Park http://nationalzoo.si.edu/Animals/Invertebrates/Facts/cephalopods/colordisguise.cfm (Hämtad 7/3-2012)
Somma R (1980) http://www.fotopedia.com/items/flickr-3621357102 (Hämtad 22/5-2012)

T

Terhivuo, J. et. al (2001), "Djur i världens natur (Ryggradslösa)", band 5 sida 34-186.
Trangbäk, M “När hungern vrider käken”, Illustrerad vetenskap Nr 1, 1988

Tornvall, M (2010) __http://www.veterinaren.nu/artiklar/reptiler/matsmaltningsapparaten/forstoppning-skoldpadda/59__ (hämtad 2012-04-17)

U

V

W

Wigzell, H. http://www.ne.se/lang/immunsystem (Hämtad 2012-02-28)
Walls G Jerry Encyclopedia of Marine Invertebrates, sid 471-506
WikiAnswers (2012). http://wiki.answers.com/Q/What_are_a_crocodiles_self_defence_mechanisms (Hämtad 2012-02-26)
Wikipedia (2012). http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile (Hämtad 2012-02-26)
Wikipedia (2012). http://en.wikipedia.org/wiki/Echinoderm (Hämtad 2012-02-14)
Wikipedia (2012). http://en.wikipedia.org/wiki/Lizard (Hämtad 2012-02-26)
Wikipedia (2012). http://sv.wikipedia.org/wiki/Tagghudingar (Hämtad 2012-02-14)
Wikipedia (2012). http://en.wikipedia.org/wiki/Worm_lizard (Hämtad 2012-02-26)X

Y

Z

Zadenius M, Ciklidbladet nr 08/1982

Å

Ä

Ö